Stötvågs- och strömbehandling

Shockwave Therapy eller Stötvågsbehandling är en vetenskaplig beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppens muskler och senor.
Behandlingsformen började användas inom hälso- och sjukvården redan på 1980-talet. Det var då man kom på att det gick att "spränga" sönder njurstenar med stötvågsbehandling.

På 1990-talet började metoden användas på skadade muskler och senor. Idag finns mycket forskning som visar på goda effekter av stötvågsbehandling.

Stötvågsbehandling är akustiska vågor som påverkar den skadade vävnaden att bl.a. öka blodcirkulationen och påskynda läkningsprocessen. Ofta upplever patienten en omedelbar förbättring/helt utan biverkningar (en viss ömhet kan i vissa fall upplevas men sällsynt)

Behandlingen används vid t.ex. kalkaxe l (frozen shoulder), golfarmbåge, tennisarmbåge, löparknä, hälseneinflammation, hälsporre (plantarfascit) Ring oss gärna för ytterligare information och om du vill veta mer eller var du hittat forskning på området.