Fibromyalgi

En sjukdom som inte syns men känns.

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom vars huvudsakliga symptom är utbredd kronisk smärta och trötthet/utmattning. (Uttag från Svensk fibromyalgiaförbundets hemsida fibromyalgi.se)
Fibromyalgi drabbar alla åldrar. Främst kvinnor men även män och barn.

Fibromyalgi troddes först vara en rheumatolgisk sjukdom men idag anser de flesta experter att orsaken ligger i en onormal bearbetning av smärtsignalerna, orsakad av en störning i centrala nervsystemet samt i kroppens reglering av olika hormoner. Smärtupplevelsen hos en fibromyalgiker orsakas av att hjärnan har blivit smärtöverkänslig (sensitiserad) och därför feltolkar kroppens signaler. Smärtan sitter med andra ord inte där den känns. Varför detta sker vet man inte ännu men forskningen går framåt.

Symtom

Huvudsymtomen vid fibromyalgi är en ständig smärta i vila - kronisk smärta - samt en onormal trötthet. Det blir ett stressmoment både mentalt och kroppsligt vilket t.ex kan ge magbesvär och spänningshuvudvärk och påverkar även sömnen. Den dåliga sömnen leder till ännu mer smärta och ännu mer stress, vilket i sin tur ger ytterligare försämrad sömn. Den onda cirkeln leder till en onormal trötthet.

Ledbesvären och muskelsmärtan påverkar motoriken och gör det svårt att utföra rörelser. Vardagslivet påverkas då det blir svårt att t.ex lyfta tunga saker, gå i trappor osv. Många lider även av stela muskler (framför allt på morgonen) samt domningar och stickningar utan att de har någon nervskada. Symtomen kan vara fler och varierande.

Diagnos

Fibromyalgi är en så kallad kriteriediagnos, dvs ett visst antal uppsatta kriterier av sjukdomstecken och symtom måste vara uppfyllda för att diagnosen kan fastställas.
Dessa är:

  • Minst tre månaders generell smärta i alla fyra kroppskvadranterna.
  • Smärta vid förhållandevis lätta tryck på elva av arton specificerade ställen,s.k. "tender points" (ömma punkter). Denna punkt är under diskussion och kan tänkas ersättas av frågeformuläret Symptom Intensity Scale som, utöver smärtområden, även omfattar parametern trötthet/utmattning.

Behandling

Manuellt av kiropraktor och näringsmässigt från vår dietist.

Behandlingen av fibromyalgi är väldigt olika dels eftersom orsaken ej är känd samt att de sekundära symtomen kan vara väldigt olika. Behandlingen måste utgå från var fall och tillämpas därefter.

Som kiropraktor vet vi att smärta är subjektiv och vi lyssnar på patientens beskrivning av sin egen upplevelse av smärtan.
Kiropraktik syftar till smärtlindring, att förbättra vardags situationer, få kroppen rörligare och få patienten att förstå mer om hur sin egen kropp fungerar.
Vår dietist talar gärna om hur näring påverkar en person med fibromyalgi och ger tips på hur du kan ändra om dina matvanor för att underlätta symtomen.

........Sedan var det var någon som frågade ...varför finns det ingen medicin som botar fibromyalgi? Svaret var enkelt. Medicinering är inte lösningen. De täcker endast symtomen och i sin tur ger nya symtom.