redcord

Redcord är ett relativt nytt funktionellt tränings- och rehabiliterings redskap i Sverige. Redcord introducerades till Sverige 2007 men har sitt urprung i grannlanded Norge, där den funnits under olika namn sedan 1991. En av de största fördelarna med Redcord är dess mångsidighet. Den lämpar sig för unga likaväl som äldre, för vältränade eller människor med nedsatt rörlighet. Samt är Redcord prestationshöjande för idrottare. Redcord ökar funktionellstyrka, balans och flexibilitet och är dessutom smärtlindrande. Redcord är enkel att forma efter individens behov och kan användas som ett träningsredskap eller hos en Redcord Neurac Terapeut i rehabiliteringssyfte.

Från en kiropraktiskt synvinkel uppskattar jag Redcord som ett kompliment till kiropraktiken. Den kan hjälpa mig både med diagnos och rehabilitering av muskulära besvär. Record kan få patienten känna själv vart den svaga muskeln sitter som han måste träna för att bli smärtfri och öka funktion.

Hur fungerar Redcord?

Redcord Neurac har fått sitt namn dels från de röda snören (Redcord) och sedan från hur snörerna används med särskilda metoder för att stimulerar neuromuskulär aktivering (Neurac).

Studier visar att efter smärta och långvarig inaktivitet så sker det störningar i nervsignalerna mellan hjärnan och muskler. Dessa störningar minskar samarbetet mellan de olika muskelgrupperna som leder till nedsatt funktion och/eller ihållande smärta.

I en behandling med Redcord Neurac, så identifieras först de brister som finns i samspelet mellan de olika musklerna. Detta görs med hjälp av Redcord slyngorna och är helt smärtfri. Utifrån denna undersökning så utförs en behandling i Redcord Neurac vars syfte är muskelsmärtlindring och att uppnå normal muskel funktion.

Sammanfattningsvis fungerar Redcord genom att aktivera inaktiva muskler och stärka svaga muskler för att förbättra balansen, koordinationen och bålstabiliteten.

Läs mer på Redcord Sverige egen hemsida.