axelproblem/ axelsmärta

Axelproblem/axelsmärta kan ha flera olika orsaker och kan visa sig på många olika sätt.

Axelproblem så som axelsmärta

Axelproblem/axelsmärta är ett besvärligt tillstånd. Det är svårt och röra sig normalt och att sköta dagliga sysslor som att klä på sig och köra bil. Axelsmärta leder ofta till att du får ont i andra delar av kroppen såsom mellan skulderbladen och nacken eftersom du måste kompensera den onda axeln

Datorarbete ger ofta sk musarm som är ett samlingsnamn för värk/stelhet i arm, nacke, axlar, rygg, handled och fingrar.

Här bredvid (eller nedan)ser du tillstånd som kan uppkomma i dina. Listan är inte komplett utan ger exempel på axelproblen/axelsmärta som kan uppstå.


  • Arbete över huvudet ex måla huset/båten
  • Inklämning av muskler i axeln sk impignement
  • Inflammation av bicepssenan
  • Frozen shoulder
  • Listan är inte komplett utan ger exempel på knäproblem som kan uppstå.

Eftersom kroppen är som en lång länk av leder, muskler, senor och ligament så kommer strukturer ovanför och under det onda området med stor sannolikhet att också påverkas. Det gäller alla ledområden vi beskriver här.

Kiropraktorn behandlar funktionsstörningar i rörelseapparaten för att återskapa bästa möjliga rörelsefunktion i leden. Kroppen bygger på balans. En störning från den normala rörelsen ger upphov till slitage i leder och ligament.