om kiropraktik

Själva ordet kiropraktor refererar till ”kiro”, (grekiskans chiro = händer) och ”praktor” (grekiskans praktos = att göra). Man skulle kunna kalla kiropraktik ett medicinskt hantverk, där kiropraktorn genom sin kunskap och erfarenhet palperar (känner) över kroppens olika leder och dess mjukdelar för att hitta det som avviker från det normala eller optimala för individen.

om oss

Kiropraktorn jobbar både direkt och indirekt genom att behandla symtomet i första hand och letar sedan efter orsaken till problemet. Direkt i det akuta stadiet som t.ex. vid ryggskottm nackont och andra ryggproblem, genom att bryta smärtcykeln och öka rörligheten i leden för fullgod funktion. Indirekt genom att söka efter orsaken till varför problemet uppstod.

Ofta hänger olika symtom ihop. Patienten kan t ex söka för ont i höften eller ett knäproblem som beror på felställning i foten, eller kan patienten uppleva axelsmärta pga. framskjutna axlar och huvud.

Att förbättra funktion i leder, muskler och nervsystemet är målet i en behandling i syfte att undvika framtida skador och smärta hos patienten.

Kiropraktorer är en del av hälso- och sjukvården och lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Vi är även en del av folkhälsoarbetet i Sverige. Folkhälsoarbetet kan sägas ha två inriktningar, att förebygga sjukdom och att främja hälsa. Kiropraktorn är primärvårdgivare, vilket innebär att vi kan göra en första bedömning av patientens tillstånd samt att ta ställning till om patienten kan behöver annan medicinsk specialitet som t.ex. husläkare, röntgen och ortoped innan den kiropraktiska behandlingen påbörjas. Vi skickar alltid vidare vid misstanke om annat som ligger utanför kiropraktorns specialområde eller när en vidare undersökning krävs för att kunna gå vidare med behandlingen. Ett nära samarbete med andra vårdyrken är således viktigt.

I Sverige legitimeras kiropraktorer av Socialstyrelsen vilket garanterar att utbildningen vilar på vetenskaplig grund.

En legitimerad kiropraktor är en profession som i likhet med övrig medicinskt vård baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Välkommen till din kiropraktor i Stockholm