Hur defineras kiropraktik?

Socialstyrelsen SOSFS 1991:16:

”Verksamhetsområdet kiropraktik omfattar vissa åtgärder för att behandla samt i viss omfattning förebygga och utreda funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen. Den kiropraktiska behandlingen sker med särskilda handgrepp som vid behov kan kompletteras med annan fysikalisk behandling.”

Följande definition ges av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan (SKHS)

”Kiropraktik handlar om att ta tillvara kroppens egen förmåga till läkning – om att kiropraktorn med justeringar påverkar spänningar och onormal balans mellan olika muskelgrupper för att underlätta kroppens läkning. För att nå dit krävs att kiropraktorn ser till hela patienten och patientens situation.”

Definition enligt WHO:

Kiropraktik - en hälsoprofession som ställer diagnos, behandlar och förebygger funktionsstörningar i rörelseorgan och de effekter dessa funktionsstörningar kan ha på nervsystemet och individens generella hälsa. Kiropraktorer lägger stor vikt på manuella behandlingstekniker.

vad är det för skillnad mellan smärta och smärta ?

Smärta upplevs olika av olika personer. Den kan upplevas molande, strålande, huggande, stickande, krypande eller isande. Den kan komma direkt när du vaknar på morgonen eller efter en stunds aktivitet.

Det finns olika typer av smärta. Akut eller kronisk (långvarig). Konstant, smygande eller kommer och går. Rent medicinskt klassificeras smärta i fyra olika typer

  • Nociceptiv smärta – Vävnadsskadesmärta. Detta är den vanligaste orsaken till smärta. Den förekommer ofta vid akuta smärttillstånd och fungerar som en väckarklocka att man bör söka vård. Ses vid t ex belastningsskador.
  • Neurogen/neuropatisk smärta - Nervskadesmärta som uppkommer utmed en nervs utbredningsområde som en följd av en klämd eller skadad nerv. Kan vara svårdiagnostisierad och svårbehandlad. Exempel på neurogen smärta som ger ryggproblem är ischias och diskbråck, eller vid impingementsyndrom som ger axelproblem
  • Psykogen smärta - Psykisk sjukdom eller olika psykologiska tillstånd kan ge upphov till smärta. Kan ibland förekomma av patienten i hela kroppen.
  • Idiopatisk smärta – Det är ganska vanligt att ingen orsak till smärtan går att finna. Detta betyder inte att smärtan inte finns men att det inte finns tillräckligt med kunskap för att hitta mekanismerna för all smärta. Idiopatisk smärta kan visa sig vid t ex nackont och generella ledbesvär.

Smärta har som ni ser många olika ansikten och det här är bara en kort summering i ämnet.

Avsnittet om smärta gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Det vi på kiropraktorerna.eu tycker är viktigt är att personen med smärtan försöker så gott det går att beskriva smärtan i egna ord. Det blir en enorm hjälp vid kiropraktorbesöket. Er beskrivningen tillsammans med en fullständig undersökningen leder till en mer tillförlitlig diagnos.

Försök gärna att svara på de följande frågorna.

  • När började smärtan?
  • Sprids eller strålar smärtan ut?
  • hur svår är smärtan på en skala av 0 -10? (där 0 är ingenting och 10 är det värsta du kan tänka dig)
  • Hur ofta förekommer smärtan?
  • Varierar smärtans styrka med tiden?
  • Påverkar smärtan ditt arbete eller privatliv?

Beställ tid hos doktorn om du har långvarig smärta. Kom ihåg! Behåll inte smärtan för dig själv. Det finns ofta hjälp att få som kan ta bort eller underlätta smärtan. Boka gärna ett besök hos oss för en undersökning, råd och en eventuell behandling.

Vad är balans?

Balans bygger på en stabil grund. Med bra balans menas full kontroll och medvetenhet i ett samspel mellan nerv-, muskel- och skelettsystemet.

För att uppnå en bra balans bör det råda jämvikt i kroppen. Med jämvikt menas att skelett, leder, ligament och muskler samverkar på ett adekvat sätt. Att ha en bra balans gör att man förebygga skador, få en bättre hållning och bättre styrka.

Råder en obalans i kroppen kan detta ge upphov till skador i leder, ligament och muskler.

Detta kan uttrycka sig som axel-, höft-, knä- och fotproblem. T.ex. Frozen shoulder, förslitningar i höftleder, löparknä och hälsporre.

För att i möjligaste mån undvika dessa problem så bör man kontinuerligt träna hela kroppen.