Arbetsrelaterade belastningsskador

Värk i kroppen, ryggproblem, tennisarmbåge, musarm, nackont och höftproblem, för att nämna några tillstånd, är något som de flesta någon gång känt av. Många har helt enkelt inte tid att stanna upp och tänka på t.ex. arbetsställning, lyftteknik, hur vi bär väskan på axeln eller håller i telefonen.

Kroppen ska arbeta och fungera symmetriskt och i balans från höger till vänster kroppshalva för att kunna gå rakt och inte belasta benen olika. Framsidans - och baksidans muskler ska se till att vi inte tippar vare sig framåt eller bakåt. Underkroppen och överkroppen behöver samarbeta för att undvika belastningsskador och på så sätt ont i kroppen. Ensidiga arbetsuppgifter eller tunga lyft är ex på orsak till arbetsskador.

Belastningsskada är egentligen en medicinsk term på symtom som kommer från rörelseorganen dvs. muskler, senor, leder och ligament och som är yrkesrelaterade. Det är svårt att skilja en arbetsrelaterad belastningsskada från andra orsaker till symtom från muskler och leder och det är att bevisa att skadan har ett samband med arbetet. Värk i kroppen, oavsett om det är en konstaterad belastningsskada eller värk av andra orsaker, kan förorsaka stora problem för individen som kan vara tvungen att vara sjukskriven långa perioder och förlorar inte bara pengar utan också tillhörigheten till sina arbetskamrater. Man vet att en känsla av att tillhöra en gemenskap är en förutsättning för ett snabbare tillfrisknande. Ryggproblem/skador och axelsmärta är vanliga orsaker till belastningsskadorna, men även andra kroppsområden kan drabbas. Nackont, ont i höfterna, knäproblem samt ont i armbågar och handleder är exempel på tillstånd som är vanliga både vid belastningsskador och vid smärtor av andra orsakaar. Besvär från rörelseorganen är vanliga bland datorarbetare i allmänhet. Så många som 50-70 procent av datoranvändare kan ha besvär någon gång under en månad.

Oavsett orsak till symtomen är det bra att se över sin arbetsplats med hjälp av en ergonom samt att se om sig själv hos t. ex en kiropraktor. Denne kan behandla det onda området och öka förutsättningarna för en god funktion i lederna. På så sätt minskar risken för kompensatoriska problem.

Arbetsmiljöverket har en hemsida om belastningsskador och ont i rörelseorganen som tar upp ämnet på ett mycket bra sätt.

http://www.av.se/teman/datorarbete/ansvar/regler/

Om du vill veta mer om hur vi kan bidra till en minskning av arbetsplatsrelaterade smärtor och värk go till Företagshälsovård”.